Nr
570/2019
Dotyczy
powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-09-23
Data wejścia w życie
2019-09-23
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 71 KB]
Publikacja: 26 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)