Nr
572/2019
Dotyczy
ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie
Data podpisania
2019-09-25
Data wejścia w życie
2019-09-25
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 178 KB]
Publikacja: 26 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)