Nr
580/2019
Dotyczy
zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r.
Data podpisania
2019-10-03
Data wejścia w życie
2019-10-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)