Nr
590/2019
Dotyczy
przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Wielopolu na współfinansowanie zakupu i ubezpieczenie komunikacyjne średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Data podpisania
2019-10-09
Data wejścia w życie
2019-10-09
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 23 KB]
Publikacja: 9 października 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)