Nr
586/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Data podpisania
2019-10-08
Data wejścia w życie
2019-10-08
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka formularz zgłaszania uwag [docx - 14 KB]
Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 9 października 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)