Nr
592/2019
Dotyczy
rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)
Data podpisania
2019-10-09
Data wejścia w życie
2019-10-09
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 64 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 10 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)