Nr
591/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Data podpisania
2019-10-09
Data wejścia w życie
2019-10-09
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 45 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 10 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)