Nr
595/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-10-11
Data wejścia w życie
2019-10-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 15 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)