Nr
604/2019
Dotyczy
ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-10-16
Data wejścia w życie
2019-10-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Publikacja: 18 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)