Nr
604/2019
Dotyczy
ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-10-16
Data wejścia w życie
2019-10-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Metryka załącznik nr 1 [docx - 16 KB]
załącznik nr 2 [docx - 11 KB]
załącznik nr 3 [docx - 13 KB]
załącznik nr 4 [docx - 14 KB]
załącznik nr 5 [docx - 13 KB]
Zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 18 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)