Nr
610/2019
Dotyczy
wprowadzenia procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-10-18
Data wejścia w życie
2019-10-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 21 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)