Nr
623/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 586/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powiadamiania Przewodniczących Zarządów Dzielnic Miasta Rybnika oraz radnych Rady Miasta Rybnika o planowanych pracach inwestycyjnych, remontowych oraz ich odbiorach technicznych
Data podpisania
2019-10-24
Data wejścia w życie
2019-10-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Inwestycje miejskie
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 58 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 586/2015 z dnia 13 października 2015
    powiadamiania Przewodniczących Zarządów Dzielnic Miasta Rybnika oraz radnych Rady Miasta Rybnika o planowanych pracach inwestycyjnych, remontowych oraz ich odbiorach technicznych
Publikacja: 25 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)