Nr
617/2019
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2019-10-23
Data wejścia w życie
2019-10-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Publikacja: 25 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)