Nr
613/2019
Dotyczy
określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu
Data podpisania
2019-10-22
Data wejścia w życie
2020-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Publikacja: 28 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)