Nr
630/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny
Data podpisania
2019-10-31
Data wejścia w życie
2019-10-31
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 31 października 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)