Nr
631/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania:Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości.Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp.Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych.
Data podpisania
2019-10-31
Data wejścia w życie
2019-10-31
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 31 października 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)