Nr
634/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-10-31
Data wejścia w życie
2019-10-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 10 KB]
Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 4 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)