Nr
641/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 roku
Data podpisania
2019-11-07
Data wejścia w życie
2019-11-07
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka załacznik [rtf - 52 KB]
Zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 8 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)