Nr
636/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-11-05
Data wejścia w życie
2019-11-05
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 12 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)