Nr
639/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Data podpisania
2019-11-05
Data wejścia w życie
2019-11-05
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 12 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)