Nr
652/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na dwa zadania: zadanie 1) Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w rejonie ulicy Chałubińskiego 9 zadanie 2) Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych działek wzdłuż ulicy Raciborskiej
Data podpisania
2019-11-13
Data wejścia w życie
2019-11-13
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 14 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)