Nr
649/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Data podpisania
2019-11-13
Data wejścia w życie
2019-11-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 38 KB]
Publikacja: 14 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)