Nr
651/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Data podpisania
2019-11-13
Data wejścia w życie
2019-11-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 39 KB]
Publikacja: 14 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)