Nr
654/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Data podpisania
2019-11-14
Data wejścia w życie
2019-11-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 42 KB]
Publikacja: 14 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)