Nr
653/2019
Dotyczy
projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2020 rok
Data podpisania
2019-11-14
Data wejścia w życie
2019-11-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 15 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)