Nr
648/2019
Dotyczy
określenia trybu rozpatrywania i kryteriów oceny ofert, składanych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz dokonywania przesunięć pomiędzy rodzajami kosztów
Data podpisania
2019-11-13
Data wejścia w życie
2019-11-13
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 118 KB]
Publikacja: 15 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)