Nr
660/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3) – wyłożenie do publicznego wglądu od 11 października 2019 r. do 9 października 2019 r., zbieranie uwag do 23 października 2019 r.
Data podpisania
2019-11-15
Data wejścia w życie
2019-11-15
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załacznik [rtf - 80 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 20 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)