Nr
667/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Data podpisania
2019-11-20
Data wejścia w życie
2019-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 142 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 21 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)