Nr
676/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data podpisania
2019-11-21
Data wejścia w życie
2019-11-21
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 158 KB]
Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 22 listopada 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)