Nr
668/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-11-20
Data wejścia w życie
2019-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 142 KB]
Zarządzenie [rtf - 27 KB]
Publikacja: 22 listopada 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)