Nr
678/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2019-11-22
Data wejścia w życie
2019-11-22
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 192 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 22 listopada 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)