Nr
673/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data podpisania
2019-11-20
Data wejścia w życie
2019-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [rtf - 191 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 26 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)