Nr
669/2019
Dotyczy
przyznania lokalu położonego w Rybniku
Data podpisania
2019-11-20
Data wejścia w życie
2019-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Publikacja: 26 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)