Nr
682/2019
Dotyczy
realizacji wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data podpisania
2019-11-26
Data wejścia w życie
2019-11-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 88 KB]
Publikacja: 2 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)