Nr
693/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika
Data podpisania
2019-11-29
Data wejścia w życie
2019-11-29
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)