Nr
690/2019
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2019
Data podpisania
2019-11-28
Data wejścia w życie
2019-11-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 27 KB]
Publikacja: 5 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)