Nr
702/2019
Dotyczy
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Data podpisania
2019-12-05
Data wejścia w życie
2019-12-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 363 KB]
Publikacja: 6 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)