Nr
704/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Data podpisania
2019-12-05
Data wejścia w życie
2019-12-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 45 KB]
Publikacja: 6 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)