Nr
708/2019
Dotyczy
ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa
Data podpisania
2019-12-09
Data wejścia w życie
2020-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 144 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 243/2022 z dnia 13 kwietnia 2022
    zmiany zarządzenia nr 708/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa
Publikacja: 10 grudnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)