Nr
707/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika zmienionego zarządzeniem nr 824/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r.
Data podpisania
2019-12-09
Data wejścia w życie
2019-12-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka regulamin [rtf - 160 KB]
zarządzenie [rtf - 44 KB]
Publikacja: 10 grudnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)