Nr
719/2019
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2019-12-12
Data wejścia w życie
2019-12-12
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 45 KB]
Publikacja: 16 grudnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)