Nr
715/2019
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2019-12-11
Data wejścia w życie
2019-12-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 17 grudnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)