Nr
720/2019
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2020 roku
Data podpisania
2019-12-12
Data wejścia w życie
2019-12-12
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 127 KB]
Publikacja: 17 grudnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)