Nr
721/2019
Dotyczy
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2019-12-12
Data wejścia w życie
2019-12-12
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie (2) [rtf - 67 KB]
Publikacja: 18 grudnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)