Nr
732/2019
Dotyczy
udzielenia Fundacji Imago z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 123 i Fundacji Cylinder z siedzibą w Rybniku przy ul. Książenickiej 16 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a
Data podpisania
2019-12-19
Data wejścia w życie
2019-12-19
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 25 KB]
Publikacja: 23 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)