Nr
742/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Data podpisania
2019-12-20
Data wejścia w życie
2019-12-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 155 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Publikacja: 27 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)