Nr
733/2019
Dotyczy
udzielenia Klubowi Sportowemu Rybnickie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Rybniku przy Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-12-20
Data wejścia w życie
2019-12-20
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 30 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)