Nr
763/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na finansowanie zadania publicznego realizowanego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data podpisania
2019-12-31
Data wejścia w życie
2020-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Załącznik do zarządzenia [xls - 29 KB]
Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 2 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)