Nr
760/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Data podpisania
2019-12-31
Data wejścia w życie
2019-12-31
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [doc - 74 KB]
Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 3 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)