Nr
2/2020
Dotyczy
udzielenia Centrum Promocji Sportu „ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mariana Rejewskiego 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Data podpisania
2020-01-02
Data wejścia w życie
2020-01-02
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 3 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)