Nr
754/2019
Dotyczy
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2019-12-30
Data wejścia w życie
2019-12-30
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 7 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)